”Mystiken tätnar”

Bild och text är båda visuella kommunikationsformer, men vi möter dem på väldigt många olika sätt och villkor. Ofta kan bild och text samarbeta. De här nio små bilderna på nepalpapper är inte direkt inbegripna i ett sådant samarbete, men bilderna som satts samman kan ändå ses som en motsvarighet till en liten skriven diktsamling.