Jubileumsutställningarna 2022

Grafik i Väst fyller trettio år det firar vi bl.a med att arrangera följande utställningar. 

  • Moriska rummet på Grafiska Sällskapet i Stockholm, 8-26 oktober 2022.  
  • Samlingsutställning på anrika Galleri Majnabbe, Göteborg 19e nov – 4e dec 2022 Detta är den stora samlingsutställningen på GiVs födelseort och vi är glada att få genomföra den i så vackra lokaler.
  • Utställningen på Majnabbe kommer att avslutas med en finissage / 30-årsfest, mer info närmare i tid.
från Grafik i Väst- utställningen ”Leftovers” 17 sept-5 okt 2022

Grafik i Väst – 30årsjubilerar 2022!

Tack för att du delar vårt grafikintresse! Grafik i Väst som bildades i Göteborg 1991-92 firar 30 år! Idag består vår förening av drygt 200 medlemmar, professionella konstnärer med grafik som uttryck, verksamma inom och utom Sverige. Vi har en rik och mångfacetterad grafiksamlingbestående av alla medlemmarnas blad. Grafik i Västs galleri finns på Storgatan 20 i Göteborg. Där visar vi dryga dussinet grafikutställningar varje år, skiftande i bildspråk och tekniker. Vår gallerist tar emot konstföreningar och den enskilde konstintresserade på visningar. En av våra samarbetspartners är Västra Götalandsregionen. Grafik i Väst är både den internationella aktören med samarbeten ute i världen och det lokala andningshålet för grafikintresserade och givetvis för medlemmarna i vår stödförening Grafik i Väst:s Vänner. Varje år delar vi dessutom ut ett stipendium som uppmuntran till en lovande grafikstuderande. Och så är vi ägaren till denna nystartade digitala tummelplats för konstnärs-presentationer, digitala utställningar, intervjuer, reportage. Kontaktytorna, beröringspunkterna med vår omgivning och samhället är efter trettio års utvecklande verksamhet många och skiftande. Besök gärna vår hemsida https://www.grafikivast.se/ och webbshop där du som är grafikintresserad kan botanisera bland medlemmarnas verk. Till oss är du alltid välkommen både i den fysiska verkligheten och via de digitala kanalerna för att beskåda konst.


Hos oss hittar du spännande samtidsgrafik, det brokiga och levande resultatet av vetgiriga konstnärers utfors-
kande av material och olika metoders uttrycksmöjligheter. Experimenten och blandteknikerna, ögongodiset och tankeställarna. Här finns konsten, antingen som unika monotypier, eller i små och stora upplagor, som blir tillgängligt för var och ens hem, arbetsplats, offentliga miljö… prisvärt och ansvarsfullt förmedlad av Grafik i Väst.

Välkommen!
Marjut Börjesson
ordförande