MOLNET

( en dystopi )

Carina Fihn

 

Tid, minne, glömska, drömmar och det omedvetna är återkommande utgångspunkter i mitt konstnärliga arbete. Jag arbetar i ett brett spektrum av medier och material men grafiken med dess olika trycktekniker har följt mig som röd tråd. Text har också varit en viktig del, text som material, text som berättelse, och att det det då och då resulterar i en Artists´book är en naturlig följd av det. 

 
 
 
SÖMNEN – SÖMMEN

Carina Fihn

2019

 

 

Den konstnärsgjorda boken är ett tredimensionellt objekt som kan anta en rad olika former och format, vilket ger mig möjlighet att arbeta med allt från det lilla intima häftet till mer skulpturala installationer. I en Artists´book förenar jag bild och text, material och tanke och för mig är det ett optimalt utrymmet för det idébaserade såväl som för experimentella och praktiska processer. 

 

AWAY AWAY

Marie Palmgren

 

Omslag, uppslag, ihopsydd i mittenOlika tomma häften som är ”slaktade” som jag sen jobbat vidare med collage, stämplar och washi-tejp.

 

 

Tidig Vår 2022

Jim Berggren

 

 

Artist Books som små diktsamlingar utan ord, en slags bildvisuell kammarmusik i ett personligt format, där kommunikationen mellan konstnären och betraktaren kan pågå utifrån vars och ens erfarenhet och egenhet.

 

 

 

Mystiken tätnar

5 högtryck i hushållsformat

Jim Berggren

 

 

 

 

Bild och text är båda visuella kommunikationsformer, vi möter dem på många olika sätt och villkor. Ofta kan bild och text samarbeta. De här fem små gravyrerna  är inte direkt inbegripna i ett sådant samarbete, men bilderna som jag satt samman här vill jag ändå skall framstå på ett liknande sätt som självständiga dikter i en diktsamling.