Ewa Berg

Om-tagning
I ljuset av Love

Ewa Berg arbetar med monotypier i serigrafi och collografi mer och mer likt måleri, lager på lager tills bilden/ljuset träder fram. Olika rumsligheter och narrativ tar plats. Rumslighet konstrueras och dekonstrueras. Både det abstrakta och det figurativa kan ses som en pågående lek där figurer, ting, färg och ornamentik tar plats. Ljuset, mönstren och vitheten finns.

 

Liv monotypi/serigrafi/collage, 64 x 72 cm, uppl. 1/1, 8.000 sek

 

 

frihet monotypi/serigrafi/collage, 59 x 79 cm, uppl. 1/1, 8.000 sek

 

Rot och stam monotypi/serigrafi/collage

 

mammahjärta monotypi/serigrafi, 31 x 46 cm, uppl. 1/1, 4.900 sek

 

 

Se mer grafik av Ewa Berg här…..