Grafik i Väst har, sedan 1999, en vänförening. Viktigt för oss konstnärer är att Du som stödmedlem hjälper Grafik i Väst, som är en ideell förening och som arbetar på fler plan än att enbart verka som galleri. Som stödjande medlem stärker du oss i vårt arbete med att sprida kunskaper och intresse kring konstarten grafik.
  Medlemsavgiften går oavkortat till vår, sedan 2007 för unga konstnärer inrättade stipendiefond, vilka utmärkt sig inom konstgrafiska tekniker.

Som stödmedlem får Du flera olika förmåner.

  Inbjudan till vernissager och visningar på galleriet

  Grafiklotteri vid varje vernissage. De vänner som kommer på vernissagen får en extra lott (Se vinstblad och senaste vinnare.)

  Vän som inte vunnit någon grafik på tre år, får ett grafiskt blad i trohetspremie.

  10% rabatt vid köp av grafiskt blad (gäller inte de portföljer som Grafik i Väst ger ut, eller verk av till galleriet inbjudna utställare)

  Intressanta samtal/föreläsningar om konst och grafik

  Studiebesök i konstgrafiska verkstäder om så önskas. "Prova på"-dagar där en får möjlighet att testa olika grafiska tekniker (arvode kan förekomma).

Konstföreningar och företag betalar 600:- och privatpersoner endast 350 kr för medlemsskap i Grafik i Västs vänner. Beloppet betalas in på postgiro 49 62 81-7. Ange namn, telefonnummer och adress. Märk talongen GRAFIK I VÄSTS VÄNNER. Naturligtvis går det även bra att betala kontant på galleriet. Medlemskapet gäller 1 år från inbetalning.
 

Grafik i Väst. Storgatan 20. 411 38 Göteborg. tel 031-711 38 39. e-post: giv@ramverk.se.
 
 

 

 


Anne de Geer
Anne de Geer
 
Christina Ruthger
Christina Ruthger
 
Vera Ohlsson
Vera Ohlsson