Du som är aktiv konstgrafiker är välkommen att söka medlemskap i Grafik i Väst. Till medlem kan även antagas studerande i konstgrafik vid skolor som uppbär statsbidrag. Studerande erhåller fullvärdigt medlemskap med reducerad serviceavgift.
 
Ansökningarna ska vara Grafik i Väst tillhanda senast kl 18.00 sista onsdagen i maj.
 
Här kan du ladda hem ansökningsblankett i pdf-format. Du kan även beställa blanketten genom att kontakta oss. Se våra adressuppgifter...
 

 

 

Gösta Gustafsson
Gösta Gustafsson
 
Håkan Freden
Håkan Freden