Grafik i Västär en ideell förening med cirka 270 konstnärer från Sverige, Norge, Danmark, Finland, England, Irland, Frankrike samt Litauen, som i mer än 20 år framgångsrikt drivit galleri och grafikbank i Göteborg.
 
GiV:s intentioner är, förutom att visa och försälja medlemmarnas egen grafik, göra den stora kunskap tillgänglig som ger sig tillkänna när en flerspråkig konstnärlig och teknisk erfarenhet möts på ett ställe.
 
Vi ordnar således även medlemsutställningar utanför vårt eget galleri och bjuder in konstnärer från såväl Sverige som från andra länder.
 
Vi har en vänförening: Grafik i Västs Vänner, som riktar sig mot våra besökare och kunder.  
Vännerna erbjuds föreläsningar, besök i verkstäder, introduktionsutbildningar i alla tänkbara grafiska tekniker och givetvis rabatt vid inköp av grafiska blad från galleriet/grafikbanken. Som vän-medlem har man också chansen att vinna ett originalgrafiskt blad som lottas ut vid varje vernissage!
 
Om du är yrkesverksam konstnär och använder grafik som ett uttryckssätt kan du söka medlemsskap i Grafik i Väst. Till medlem kan även antagas konststuderande inom konstgrafiska utbildningar, vid skolor som uppbär statsbidrag.

 


Grafik i Väst innehar ett kulturstrategiskt uppdrag medfinansierat av Västra Götalandsregionen.
V. Götalands logga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik i Väst får medfinansiering även från Göteborgs Stad Kultur.
 
Göteborgs stad kultur logga
  Med ett rejält mått stolthet och glädje kan vi här meddela att Västra Götalandsregionen fredagen 23 oktober beslutade uppgradera Grafik i Väst till sitt nyinstif393tade verksamhetsstöd och samtidigt höja medfinansieringsbeloppet till 250 000 kr för 2016.
Vi citerar ur motiveringen:
" Kulturnämnden beslutade 2015-09-23 om att införa en bidragsform – verksamhetsstöd för organisationer som utgör en viktig del av Västra Götalandsregionens infrastruktur. Grafik i Väst föreslås att överföras till den nya bidragsformen från och med 2016. Ett verksamhetsstöd är långsiktigt och gäller tills vidare men med årliga budgetbeslut som fastställer bidragsnivån.
Den ideella föreningen Grafik i Väst söker 300 000 kronor per år för att med sina 270 medlemmar utveckla den grafiska konsten med bland annat en digitaliserad bildbank och en fortsatt internationell satsning. Inom Västra Götaland är det Grafik i Väst som samlar flertalet grafiska verkstäder i samarbeten inte minst internationellt.
Basarbetet för medlemmarna, digitaliseringen, det unika lobbyarbetet för konsten och dessutom förnyelsearbetet med mer löst anknutna konstnärer gör att GiV:s verksamhet lämpar sig för en stärkt regional roll.Utöver den funktionen driver man också konsultverksamhet och verksamhet riktad till allmänheten som inte ingår i verksamhetsstödet."
Vi tackar för förtroendet och fortsätter arbetet!

Personal på galleriet: Anna Larsson
giv@ramverk.se
 
Styrelse: Ordförande Nina Bondeson.
nina.bondeson@telia.com
Sekreterare Göran Boardy
goran@boardy.se
Kassör Klas Reinholdson
klas.reinholdsson@gmail.com
Ledamot Eric Saline
esaline@gmail.com
Ledamot Jaqueline Nowicka
zaki.43@hotmail.com
Ledamot Ea ten Kate
ea@eatenkate.com
 
Utställningsgruppens kontaktperson: Jon Forssman
jon_forssman@hotmail.com
 
Webansvarig: Leif Robertsson
mail@leifrobertsson.se

 

 Erik Fredelius
Erik Fredelius
 
Liza Gridelli
Liza Gridelli
 
Anja Percival
Anja Percival
 
Vaiva Kovieraita
Vaiva Kovieraite