Index
Om Grafik i Väst/About GiV
  Medlemmar/Members
  Aktuella utställningar
  Grafik i Västs vänner
  Arkiv
  Grafikportfölj 2010
  Öppen portfölj 2011
  Jubileumsbok
  Var finns vi?
  Medlemsskap/Membership
  Länktips
  Konstpolitiska rutan
  Jubileumsutställningar
  Jubileumsutställningar Bildspel
  Medlemslogin
   
  Ramverket
  Kontakta oss
  Web master
   
   

 
 

 

Grafik i Väst är en ideell förening med 262 konstnärer från Sverige, Norden, England och Irland och Litauen, som i 20 år framgångsrikt drivit galleri och grafikbank i Göteborg.
 
GiV:s intentioner är, förutom att visa och försälja medlemmarnas egen grafik, göra den stora kunskap tillgänglig som ger sig tillkänna när en flerspråkig konstnärlig och teknisk erfarenhet möts på ett ställe.
 
Vi ordnar således även medlemsutställningar utanför vårt eget galleri och vi bjuder in konstnärer från Sverige och andra länder till oss.
 
Vi har en vänförening: Grafik i Västs Vänner, som riktar sig mot våra besökare och kunder.  
Vännerna erbjuds föreläsningar, besök i verkstäder, introduktions- utbildningar i alla tänkbara grafiska tekniker och givetvis rabatt vid inköp av grafiska blad från galleriet. Som Vän-medlem har man också chansen att vinna ett grafiskt blad som lottas ut vid varje vernissage!
 
Vart annat år görs en grafikportfölj med blad av tre konstnärer. Vår jubileumsportfölj 2011 är i form av en Öppen Portfölj. Detta innebär att alla grafiska blad vi har kvar från tidigare portföljer, presenteras i nedre galleriet på Storgatan 20. Man väljer tre titlar av dessa blad, och kan på så sätt komponera sin egen portfölj. Priset är 2 500 kr.
 
Om du är yrkesverksam konstnär och använder grafik som ett uttryckssätt kan du söka medlemsskap i Grafik i Väst. Till medlem kan även antagas konststuderande inom konstgrafiska utbildningar, vid skolor som uppbär statsbidrag.
 
Som medlem betalar man en serviceavgift på 700 :-/år.

Information om ansökningstid kommer under våren. Kolla här ofta.

 


 
About Grafik i Väst
gallery & printmaking association est. 1991 in Gothenburg, Sweden.
 
Grafik i Väst is a non-profit association for print makers. It came about as a result of the growing need for a centre, complementing the institutional infrastructure of the fine arts and it houses an impressive bank of some 4000 edition prints. The original group of 50 local members has expanded into the 262 nationally and internationally based members that we have today.
 
We get a small co-funding through an assignment concerning cultural strategies for Region Västra Götaland.
 
With our administrator/gallery host in the centre we manage to organize internal and external exhibitions, artist presentations, collaborative workshops, lectures, regular updated membership catalogues, an annual print scholarship for student printmakers. Grafik i Väst is also a member of ENDEGRA: European Network for Development and Education in Printmaking/Grafik, est. 2009 (www.endegra.org).
 
To improve the public´s access to the member´s works, we are currently working to digitalize our collection of prints.
 
Grafik i Väst is also involved in the ongoing discussions concerning art and cultural policies in our contemporary society. We see our cultural heritage in connection to printmaking, not as something to merely preserve but to develop and acknowledge with freedom of speech and expression as unrefutable references.

 
 
Grafik i Väst is funded by:

 

 
 

Personal på galleriet: Anna Larsson och Maria Olausson
giv@ramverk.se
 
Styrelse: Ordförande Nina Bondeson.
nina.bondeson@telia.com
Sekreterare Göran Boardy
goran@boardy.se
Kassör Eric Saline
esaline@gmail.com
Ledamot Klas Reinholdson
klas.reinholdsson@gmail.com
Ledamot Jaqueline Nowicka
zaki.43@hotmail.com
Ledamot Ea ten Kate
ea@eatenkate.com
 
Utställningsgruppens kontaktperson: Jon Forssman
jon_forssman@hotmail.com
 
Webansvarig: Leif Robertsson
mail@leifrobertsson.se

 


Carina Fihn
 

Lisa Larsson-Sundling
 

Malin Ek Lindqvist
 

Pilar Gonzalez