Arkiv
 
Under åren som gått har vi arrangerat åtskilliga externa utställningar, såväl runt om i landet som internationellt. Det är viktigt för både medlemmarna och oss som organisation att synas på den samtida konstarenan.
 
 
Historik (utställningar i GiVs galleri)
Jubilleumsutställning 2002
Jubileumsutställningar 2012
Jubileumsbok 2012
Jubileumsutställning 2012 Bildspel
Andra externa utställningar
 

 

 


Kerstin Cedell
Kerstin Cedell
 
Anders Norrman
Anders Norrman
s